Arkitektur

   

For å identifisere de riktige kravene og den riktige arkitekturenKravsamling og løsningsarkitektur

Når du har bestemt deg for hvilken forretningsnytte du skal skape, er neste steg å samle kravene som IoT-løsningen skal møte og skape en langsiktig bærekraftig arkitektur. Kravene og arkitekturen danner grunnlag for å lage tids- og kostnadsoverslag for utvikling av løsningen. Dette grunnlaget brukes med fordel i investeringsbeslutninger når både forretningsmessige fordeler og kostnader er kjent eller ved anskaffelse av hele eller deler av en løsning.

Attentec sørger for at du stiller de riktige kravene og velger riktig arkitektur for en vellykket IoT-løsning.

Utfordringer:

 

✔ Å identifisere de riktige kravene og den riktige arkitekturen

✔ Sikre at løsningen gir den fordelen vi ønsker

✔ Involvere alle relevante interessenter og brukere av løsningen

✔ Å velge riktige komponenter og leverandører for løsningen

Vårt tilbud innen arkitektur

✔ Kravspesifikasjon

✔ Interaksjonsdesign – UX

✔ Systemarkitektur

✔ Komponentvalg

✔ Tids- og kostnadsoverslag

✔ Innkjøpsstøtte

✔ Gjennomgang og «second opinion» av arkitektur

✔ Sikkerhet og GDPR

Hvorfor velge oss?

Uavhengig ekspert innen IoT

Fornøyde kunder

Over 100 vellykkede IoT-projekt

Geir Jåsund

Geir Jåsund

Vil du vite mer om våre tjenester? Du er hjertelig velkommen til å ta kontakt for mer informasjon!

Tel. +47 48 25 79 57
geir.jasund@attentec.no

Stockholm
Barnhusgatan 20
111 23 Stockholm
Tel. +46 70 619 11 26

Kontaktperson:
Daniel Pettersson
daniel.pettersson@attentec.se

Linköping
Teknikringen 4B
583 30 Linköping
Tel. +46 70 619 12 30

Kontaktperson:
Anders Weiland
anders.weiland@attentec.se

Oslo
Bogstadveien 54
0366 Oslo, Norge
Tel. +47 482 579 57

Kontaktperson:
Geir Jåsund
geir.jasund@attentec.no

Oslo
Bogstadveien 54
0366 Oslo, Norge
Tel. +47 482 579 57

Kontaktperson:
Geir Jåsund
geir.jasund@attentec.no