“Ved hjelp av tilkoblede enheter kan de fleste virksomheter bli mer effektive, redusere risikable prosesser og øke salget gjennom nye tjenester.

Begrepet “Internet of things” (IoT) forbindes av mange med ganske unødvendige dingser i hjemmet, som f.eks. Google Assistant; en kunstig intelligent, stemmestyrt høyttaler som svarer på spørsmål. Men ved å koble sammen produkter og la dem kommunisere, åpnes en helt ny verden av forretningsmuligheter. Anders Englund, administrerende direktør i Attentec og IoT-ekspert, sier at teknologien har eksistert i en årrekke, men at løsningene først nå er blitt mer seriøse.

– Programvaren er mer moden og pålitelig nå, og kostnadene for elektronikk og sensorer har gått ned. Og det er ikke vanskelig å bygge IoT-teknologi.

Effektivitet og risikoreduksjon med IoT-løsninger

Et vanlig bruksområde for IoT-applikasjoner er overvåking av systemer og prosesser. Som et eksempel har Attentec sammen med Carbex utviklet en løsning for fjernovervåking av slitasje av karbonbørster i vindturbiner, noe som drastisk har redusert kostnadene for vedlikehold og ikke planlagte driftsstans. Det har blitt erstatning av karbonbørstene som er basert på etterspørsel i stedet for på driftstimer, som før.

 

Et annet viktig bruksområde for IoT er å redusere risiko. Røykdykkere kan nå ha en sensor som i sanntid viser hvordan de føler seg. I matindustrien er det vanlig å overvåke at frosne varer holder riktig temperatur under transport. Attentec har hjulpet Consilium, som produserer såkalte sorte bokser for skip, med å utvikle et system slik at boksene kontinuerlig gir informasjon om skipsdata og dermed øker sikkerheten til både mannskap og redere.

Tjenestefeiring gir vekst

Tingenes internett er definitivt det neste store steget i den digitale utviklingen av selskaper og organisasjoner. I følge McKinsey vil IoT bidra til en økning på 11 prosent i verdensøkonomien frem til 2025. En av næringene som står overfor en revolusjonerende omveltning er landbruk, der Innovasjonsstiftelsen Nesta spår at teknologien kan gi en kombinert meieri- og avlingsproduksjon doble nettomarginen.

Men det er ikke bare effektivitet og kontroll som kan øke salget; det er også store muligheter for å utvikle helt nye forretningsmodeller. Det handler i bunn og grunn om å skape en virksomhet basert på en informasjonsflyt. Mange produksjonsselskaper kan ved hjelp av IoT legge til tjenester knyttet til kjøp av et produkt. Begrepet kalles tjenestelevering og kan dreie seg om datadrevet rådgivning, automatisert service av en maskin eller leie av utstyr i stedet for å kjøpe den.

– Det er et enormt potensiale i denne teknologien. Og det er utrolig spennende å kunne delta i utviklingen av teknologiske nyvinninger som gir så betydelig kundegevinster. Vi hjelper selskaper med å identifisere forretningsfordeler med Internet of Things, utvikle programvare og grensesnitt for IoT-løsninger og tar også det overordnede ansvaret og er hele veien fra idé til distribusjon, drift og videreutvikling, sier Anders.

Fem trinn for å komme i gang med IoT-løsninger:

 

1. Identifiser kunde- og forretningsfordeler

Ingen løsning vil være vellykket uten å gi fordeler for sluttbrukeren. Så begynn med å velge hvilke forretnings- og kundefordeler du vil lage. Attentec tilbyr et strategisk verksted som gir deg en prioritert liste over mulige forretningsfordeler. Vi avslutter med å lage en grundig forretningsmodellduk for alternativet med høyeste prioritet. Basert på den dyptgående modelleringen, beregnes mulige besparelser og inntekter.

2. Lag et forslag til en teknisk løsning

Ved å utarbeide arkitektur og teknisk løsning, kan det gjøres estimater for kostnader og utviklingstider. Basert på disse resultatene og de mulige besparelsene og inntektene fra trinn 1 ovenfor, er det mulig å vurdere investeringens lønnsomhet.

3. Velg din kjernekompetanse

For å utvikle en komplett IoT-løsning, kreves det mange forskjellige ferdigheter:

  • Produkteier – maksimerer verdien av løsningen som skal utvikles, må ha inngående kunnskap om produktområdet.
  • Prosjektleder – holder sammen og driver de forskjellige delene av prosjektet
  • De tilkoblede produktene – sensorer og elektronikk for å samle inn data og ofte også for å kontrollere komponenter.
  • Kommunikasjon – de tilkoblede enhetene kommuniserer med en IoT-server som samler inn data. Det er mange forskjellige typer tilkoblinger som fast tilkobling, lokale radionettverk, LPWA-nettverk (Low Power Wide Area) og mobilnett. Hvilken som passer best, avhenger av applikasjonen og hvor i verden den skal brukes.
  • IoT Server – samler inn og analyserer data fra alle tilkoblede enheter. Integrert med andre IT-løsninger for å gi relevante analyser, alarmer og statistikk. Kommuniserer resultater med forskjellige brukergrupper som har rett til å se sine deler av de innsamlede dataene. 
  • Lagring, prosessering og distribusjon – vi distribuerer ofte IoT-løsninger i skyen.
  • Sikkerhet og personvern – brukerene må føle seg trygge og tørre å bruke løsningene. Les mer om de største sikkerhetsrisikoen for IoT-løsninger her.

Det er med andre ord mange forskjellige ferdigheter, og det er uvanlig at en behersker alle selv. Velg derfor hvilke områder du vil ha kontroll på selv og hvilke partnere du skal bruke. Imidlertid bør du alltid være produkteier for din egen løsning.

4. Utvikle smidig

En smidig utviklingsprosess der det første trinnet er å utvikle et “Minimum Viable Product” (MVP) er sterkt anbefalt. Det gir en mulighet til å tilpasse krav og ønsker i løpet av utviklingen, og det gir også mulighet for egen organisasjon og kunder å lære å bruke den nye løsningen.

5. Fornye og forbedre

Bruk løsningen og samle erfaring både internt og med kunder. Er det behov for endringer, nye kundeverdier osv? Gå i så fall tilbake til trinn 1.

 

Anders Englund

Anders Englund

VD og IoT-ekspert

Kontakt meg for alle spørsmålene dine om tingenes internett, fra inspirasjon, evaluering av forretningsmuligheter, mulighetsstudier, sikkerhet, teknologi til nøkkelferdig levering av komplette løsninger..

Tel. 070-620 96 59
anders.englund@attentec.se