Sikre IoT-løsninger for bedrifter

Hvordan beskytter du virksomheten din mot cyberangrep?

 

Nye forretningsmuligheter, men også sikkerhetsrisikoer

Internett av ting åpner opp for en verden av muligheter, men også for en rekke nye sikkerhetsrisikoer. Antall IoT-enheter forventes å øke til over 20 milliarder i 2020, og vil raskt endre hvordan vi lever, jobber og forbruker.

En stor utfordring for alle selskaper handler om sikkerhet og integritet, ikke minst med tanke på den europeiske databeskyttelsesloven GDPR. Beskyttelse av data og brukernes personvern blir viktigere enn noensinne. Sikkerhetsmangler kan blant annet føre til tapte data, skadet rykte, driftsforstyrrelser og personskade. Er din bedrift beskyttet?

I Attentec tilbyr vi våre kunders sikkerhetsvurderinger som identifiserer mangler og svakheter. Vi hjelper deg også med å eliminere identifiserte personvern- og sikkerhetsproblemer.

Eksempler på sikkerhetsrisiko i IoT-applikasjoner:

 

✓ Tapt eller spredt data

✓ Skadet anseelse

✓ Driftsforstyrrelser/Driftsstopp

✓ Materielle skader

✓ Personskade

Attentecs tilbud – sikkerhetsvurdering

Intervjuer

Intervjuer med ansvarlige arkitekter og utviklere. Formålet med intervjuene er å få en ide om systemet som helhet og om det finnes deler som oppfattes som mer komplekse eller risikable.

Gjenomgang

Arkitekturen er undersøkt på bakgrunn av dokumentasjon, skisser og kodebaseoppsett. En trussel- og risikovurdering utføres basert på arkitekturen og kritiske bruksmønstre identifiseres.

Kodegranskning

En dypere analyse for å finne svakheter gjøres på kildekodenivå. Basert på de kritiske områdene som er identifisert i trussel- og risikoanalysen.

Praktiske tester

Sikkerhetstester av driftsmiljøet og systemet i drift.

Resultat

Rapport. Et sammendrag av resultater og konklusjoner med forslag til videre arbeid og mulige handlingspunkter.

Vil du bli kontaktet?

Stockholm
Kammakargatan 22
111 40 Stockholm
Tel. +46 70 619 11 26

Kontaktperson:
Daniel Pettersson
daniel.pettersson@attentec.se

Linköping
Teknikringen 4B
583 30 Linköping
Tel. +46 70 619 12 30

Kontaktperson:
Anders Weiland
anders.weiland@attentec.se

Oslo
Bogstadveien 54
0366 Oslo, Norge
Tel. +47 482 579 57

Kontaktperson:
Geir Jåsund
geir.jasund@attentec.no

Oslo
Bogstadveien 54
0366 Oslo, Norge
Tel. +47 482 579 57

Kontaktperson:
Geir Jåsund
geir.jasund@attentec.no