Insentivløsning for effektive prosjekter

Bakgrunn

Mislykkede byggeprosjekter er ikke noe nytt, det har vi hatt siden tidenes morgen. At vi fremdeles har store kostnadsoverskridelser i mange prosjekter, gir grunn til ettertanke. Det skjer gang etter gang. For de som er gamle nok, vil “en Mong” være et kjent uttrykk. Det var Statoil som på slutten av åttitallet bygde Mongstad-raffineriet, og den første varslede overskridelsen var på 4 milliarder kroner (tilsvarer nesten 9 mrd i dag), men det skulle bli verre. Totalt ble overskridelsen på 6 milliarder (13 mrd i dag).

Nylig rotet det seg til for selve Stortinget, deres mye omtalte byggeprosjekt til kr 700 millioner ender sannsynligvis på det tredobbelte.

Noen ganger rekker man ikke en gang å sette spaden i jorden før pengene er brukt opp. Nylig fikk vi høre at Energigjenvinningsetaten i Oslo skulle bygge nye garderober til de ansatte. Etter tre år er 18 millioner brukt til planlegging, og budsjettene er tømt.

Selskapet Energy Dynamics ønsker å gjøre noe med dette. Hva om alle involverte i et prosjekt har incentiver for å hjelpe hverandre til å levere på tid og innenfor budsjett?

Grunnlegger Knut Arne Sund har tatt doktorgraden på hvordan man kan optimalisere prosjektgjennomføring i komplekse verdikjeder, ved å se på både produktivitet, kostnadseffektivitet og HMS. Dette har munnet ut i en dynamisk incentivmodell til bruk i store prosjekter, hvor man belønner alle aktørene til å agere optimalt for seg selv og oppdragsgiver, også når planer endres.

Løsning

Attentec støttet i hele prosessen ved utvikling av ny løsning, og Attentec har vært ansvarlig leverandør for å utvikle softwareløsningen, som har fått navnet “DynaCharts”. Arbeidet har inkludert interaksjonsdesign, implementasjon og test (DevOps).

Energy Dynamics’ viktigste kriterie for vurdering av applikasjonen har vært robusthet. Boreprosjekter er kjent for svært liten ledetid mellom oppgaver, og nedetid er således svært kostnadsdrivende. 

Teknikk

DynaCharts kjører i AWS(amazon Web Services), backend-løsningen er utviklet i .NET/C# og front end i Javascript/Angular. Dette har vært gjort i typisk “Attentec-stil”, med god planlegging og bruk av ressurser fra forskjellige kontor. Både Oslo, Stockholm och Linköping har deltatt.

Resultat

DynaCharts har gått direkte fra implementasjon til bruk i et stort utbyggingsprosjekt på norsk sokkel, Dvalin (operatør Wintershall Dea), med et budsjett på ca. 10 milliarder kroner. Løsningen har nå vært i bruk i ca. 4 mnd., og fungerer optimalt uten noen form for problem! Ideelt sett er prosjektet ferdig før plan (som er okt 2020), til lavere kostnader enn budsjettert.

Om Energy Dynamics 

Energy Dynamics har patentert en algoritme for å skape riktig insentiv (bonus/malus) for leverandører for store prosjekter. Den første kunden er det tyske energiselskapet Wintershall Dea, som bruker løsningen når det bores i Dvalin-feltet utenfor Norge. Målet er å gjøre gjennomføringen av prosjektet mer effektivt. Boringen startet 1. august 2019.

www.energydynamics.no

“Det er kjekt at Dynacharts så langt har fungert optimalt uten noen form for tekniske utfordringer. Jeg velger å tro at dette kan relateres tilbake til en svært detaljert og robust prosjektgjennomføring”

Knut Arne Sund

CEO Energy Dynamics

Geir Jåsund
Prosjektansvarlig
Tel. +47 48 25 79 57
geir.jasund@attentec.no

Magnus Larsson
Prosjektleder

magnus.larsson@attentec.se

 

Insentivløsning for effektive prosjekter

Attentec har utviklet “DynaCharts”, en Amazon Web Services (AWS) tjeneste for Energy Dynamics og deres kunde WintershallDEA.

Digital-TV og film via Internett

KUNDECASE: Get

Siden 2016 har Attentec bidratt til utviklingen av Gets streaming media-løsninger for Internett, Apple TV, Chromecast, Android og iOS.

i-BRUSH – en verdensnyhet!

KUNDECASE: Carbex

Takket være i-BRUSH, kan alle typer karbon børster overvåkes eksternt, og viktig informasjon presenteres komfortabelt og transparent på en datamaskin eller smart telefon. Kostnader for vedlikehold og uplanlagt nedetid kan dermed minimeres.

Remote Playback: “The facts. On demand.”

KUNDECASE: Consilium

Consilium produserer blant annet "svarte bokser" for skip, hvor viktige data lagres og beskyttes. Med det nye Remote Playback-systemet gir de nå kundene kontinuerlig tilgang til leveringsdata og øker sikkerheten for både mannskap og rederier.

Norrlandsvagnar Remote, fjernstyring av arbeidsvogner

KUNDCASE: Norrlandsvagnar

Sammen med Attentec utvikler selskapet "Norrlandsvagnar Remote", en tjeneste som gjør det mulig å overvåke og kontrollere et stort antall funksjoner via din datamaskin, nettbrett eller smarttelefon og optimalisere alt fra sikkerhet og driftsøkonomi til komfort og miljøansvar.

Geir Jåsund

Geir Jåsund

Vil du vite mer om våre tjenester? Du er hjertelig velkommen til å ta kontakt for mer informasjon!

Tel. +47 48 25 79 57
geir.jasund@attentec.no

Vil du bli kontaktet?

Noen av våre fornøyde kunder:

Oslo
Bogstadveien 54
0366 Oslo, Norge

Kontaktperson:
Geir Jåsund
geir.jasund@attentec.no

Stockholm
Barnhusgatan 20
111 23 Stockholm

Kontaktperson:
Daniel Pettersson
daniel.pettersson@attentec.se

Linköping
Teknikringen 4B
583 30 Linköping

Kontaktperson:
Anders Weiland
anders.weiland@attentec.se