Sikkerhetstest IoT

Sikre din digitale virksomhet

En IoT-løsning er ofte tett knyttet til kjernevirksomhetsprosessene og er en viktig del av selskapets leveranser og inntekter. IoT-løsninger kan være komplekse og ofte bestå av flere komponenter hvor mye er direkte eksponert mot internett – for eksempel IoT-maskinvare, nettverk, sky, apper og integrasjoner. Dette krever beskyttelsestiltak for å sikre at dine digitale tjenester fortsetter å fungere og ikke utsetter deg, eller dine kunder, for unødvendig risiko.

 

Vi tilbyr Sikkerhetstest IoT, som identifiserer grunnleggende og åpenbare sikkerhetsfeil i din IoT-løsning. Testen gir en oversikt over gjeldende sikkerhetskontroller sammen med anbefalte forbedringstiltak.

Sikkerhetstest IoT inkluderer:

IoT – Maskinvaren

Kontroll over IoT-maskinvare robusthet, konfigurasjon og eksponering. Eksempler på testpunkter:

• Fysisk maskinvare robusthet og design
• Fastvare levert med maskinvaren (operativsystem, applikasjoner)
• Nettverk (refererer til alle måtene enheten kobler til nettverk på)

Brukeradministrasjon

Kontrollerer at all brukeradministrasjon i løsningen håndteres på en strukturert og sikker måte. Eksempler på testpunkter:

• Rollestyring for administratorer og kunder
• Registreringsprosess for brukere
• Autentiseringsmetoder og passordbehandling
• Behandling av økter og informasjonskapsler

System- og applikasjonseksponering

Kontroll over driftsmiljøet for løsningen og hvordan det er konfigurert og eksponert. Eksempler på testpunkter:

• Nettverks- og applikasjonskonfigurasjon
• Informasjonshåndtering og lagring
• API

Injeksjonsbeskyttelse

Kontroll av beskyttelse mot injeksjon av ondsinnet kode eller manipulasjon. Eksempler på testpunkter:

• Inndatavalidering
• Sabotasjebeskyttelse

Forretningslogikk

Kontroll av sikkerhetsfeil i forretningslogikk. Eksempler på testpunkter:

• Arbeidsflyter
• Filopplasting og administrasjon
• Meldinger ved feil
• Funksjonsstyring

Vil du vite mer?

Ta kontakt med Geir Jåsund så forteller han mer om tilbudet.

 

Geir Jåsund

Daglig leder, Oslo

Tel. +47 482 579 57
geir.jasund@attentec.no